Kontakt

ul. Podleśna 33
Leoncin

 

Zapraszamy w godzinach 6.30 - 17.30

e-mail: elemelek@przedszkole-elemelek.pl
tel. 600 247 156

ul. Wojska Polskiego 249
05-152 Janów-Mikołajówka

 

Zapraszamy w godzinach 6.30 - 17.30

e-mail: elemelek@przedszkole-elemelek.pl
tel. 600 247 156

Kontakt z Elemelkiem

Copyrights Przedszkole i Żłobek Elemelek

LEONCIN

STREFA RODZICA

Szybki kontakt  od pon-pt  w godz  8:00-17:30 tel. 600 247 156   787 910 619

wróc do zajęć dodatkowych

Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie, realizująca cele wychowania ogólnego, oparta na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę. 

 

W trakcie roku szkolnego w każdej grupie będą wprowadzane piosenki tematyczne związane z planem pracy nauczyciela, dostosowane do pory roku oraz uroczystości odbywających się w przedszkolu. Dzieci będą wykonywały także ćwiczenia słuchowe, rytmiczne, improwizacje ruchowe, śpiewane i grane, również elementy tańców ludowych. Program będzie realizowany także poprzez wyrabianie poczucia metrum i tempa, pobudzanie i zahamowanie ruchu, rozwijanie wyobraźni przestrzennej. Dzieci będą zapoznawane z grupą instrumentów perkusyjnych oraz z pianinem.

Rytmika